* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Grattis till.... 2018

Grindsted (DK) 2018-04-06/07

SC S* Klelofts Zoritza av Smarrygol

Lördag HP – NOM - BEST IN SHOW

Söndag HP – NOM - BEST IN SHOW

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Albertslund (DK) 2018-03-03 och 04

SC S* Klelofts Zoritza av Smarrygol

Lördag HP – NOM

Söndag HP

SC S* Klelofts Zolitezza av Smarrygol

Lördag HP

Söndag HP

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

ÅRETS SYDKATTER 2017

 

Kategori 4 vuxen – fick mycket vackra pokaler

Plats 1, VUXEN HONA

 

SC S* Klelofts Zoritza av Smarrygol

CRX n

Plats 3, VUXEN HONA

 

SC S* Klelofts Zolitezza av Smarrygol

CRX f 01 61

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Ejby (DK) 2018-02-11 - 75 årsjubilerande klubben -

en fantastisk utställningsdag på Racekatten

 

SC S* Klelofts Zoritza av Smarrygol

HP - NOM - BEST IN SHOW

SC S* Klelofts Zolitezza av Smarrygol

HP

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥